#PomagamUkrainie

Po trudach spowodowanych pandemią, gdy wypatrywaliśmy już lepszych czasów i możliwości nadrobienia strat, inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę spowodowała napływ do Polski bardzo dużej liczby uchodźców wojennych i kryzys humanitarny. Jako pierwsi do pomocy z całą swoją siłą, ruszyli OBYWATELE i organizacje pozarządowe. Musimy być jednak przygotowani na to, że wsparcie będzie potrzebne przez miesiące lub nawet lata, a to wymaga kompleksowego systemu działań, w które może włączyć się sektor ekonomii społecznej. Nasze hasło to „Pomagamy Ukrainie”. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zarekomendowało rozszerzenie stosowania tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” o wsparcie dla Ukrainy oraz dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymały możliwość kupowania w ramach projektów produktów i usług oraz nieodpłatnego przekazywania ich na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z tą sytuacją.

Jak wykazano w „Badaniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy” (przygotowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych) organizacje zadeklarowały ogromną gotowość do współpracy w zakresie wsparcia obywateli Ukrainy.

Prezentujemy przykłady aktywności podmiotów ekonomii społecznej na rzecz pomocy uchodźcom wojennym, nie tylko w zakresie „zakupów interwencyjnych”, ponieważ nie wszystkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej dysponują dodatkowymi środkami finansowymi. W miarę przybywania zgłoszeń organizacje będziemy dzielić na województwa i zamieszczać informacje dodatkowe np. o ich ewentualnych potrzebach w zakresie wolontariatu lub poszukiwaniach pracowników, w tym obywateli Ukrainy.

Prezentujemy na naszych stronach również przykłady aktywności firm spoza III sektora, które z zaangażowaniem i w miarę możliwości włączyły się w pomoc uchodźcom wojennym organizując i tę najpotrzebniejszą pomoc w znalezieniu noclegu i wyżywienia jak również naukę języka polskiego, zajęcia animacyjne dla dzieci, spotkania integracyjne i wiele, wiele innych.

pomagamy ukrainie

Pomoc potrzebującym

Dla społeczeństwa

Wrażliwość społeczna

Województwo:

Zapotrzebowanie: