Stowarzyszenie Stopil

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL

Oferujemy możliwość zatrudnienia socjalnego uchodźców z Ukrainy w ramach Centrum Integracji Społecznej STOPIL (CIS STOPIL) wraz z otrzymywaniem świadczenia integracyjnego przez uczestników CIS w wysokości 1489,00 zł brutto (netto) finansowanego z Funduszu Pracy. Jest to uczestnictwo w reintegracji społecznej i zawodowej (aktywizacja zawodowa, przyuczenie do zawodu w ramach „oddelegowania” do lokalnych pracodawców). Max. okres uczestnictwa w CIS to 24 miesiące. Zatrudnienie socjalne jest realizowane zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Jesteśmy zainteresowani przyjęciem nowych uczestników do Centrum Integracji Społecznej STOPIL (uchodźców z Ukrainy).
Poszukujemy także wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim i polskim (wspierających komunikację z uczestnikami CIS będących obywatelami Ukrainy)

Zarejestruj swoje przedsiębiorstwo już teraz!