Fundacja Brikolaż

Fundacja Brikolaż

Organizujemy świetlicę dla dzieci z Ukrainy, mogą w niej brać udział też polskie dzieci. W ramach świetlicy dzieci mają kino z bajkami i filmami ukraińskimi, ogniska, ping ponga, zabawy sportowe, zabawy muzyczne, karaoke i inne.
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe, z którego pokryjemy np. paliwo i wynagrodzenia dla pracowników świetlicy. Korzystamy ze sprzętu prywatnego (rzutnik, głośniki, mikrofony, piłki).

Obecnie dajemy sobie radę samodzielnie, potrzebujemy ewentualnie pomocy w przetłumaczeniu plakatów, list obecności na ukraiński.

Zarejestruj swoje przedsiębiorstwo już teraz!