Fundacja powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna odegrać, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę. Szczególnie zależy nam na rozwoju muzycznym dzieci.

Podstawową wartością (celem) FKE jest stanie na straży naturalnego, pełnego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby.

Drogą do realizacji tej wartości jest:

    • propagowanie kreatywnej edukacji
    • rozwijanie wrażliwości
    • kształtowanie systemu wartości (szacunek do siebie i innych osób, szacunek do inności, poszanowanie zasobów kultury, krzewienie systemu wartości uniwersalnych)

Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukację nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji naszych zamierzeń.

Fundacja Kreatywnej Edukacji

edukacja dzieci
edukacja dzieci
edukacja dzieci
edukacja dzieci
edukacja dzieci
Praktykujemy i staramy się rozpowszechniać nowatorską teorię uczenia się muzyki, której twórcą jest prof. Edwin Elias Gordon. Chcemy, aby edukacja muzyczna w Polsce przekształciła się z obecnej, mało efektywnej w sprawdzoną i twórczą formę, opracowaną przez znakomitego muzyka, pedagoga i psychologa muzyki, profesora E.E. Gordona. Fundacja współpracując z Polskim Towarzystwem Edwina Eliasa Gordona jest organizacją cerytfikującą, która organizuje kursy szkoleniowe Improwizuję, czyli audiuje I i II stopnia, a także seminaria międzynarodowe i działalność wydawniczą.

Wideo rozmowa

No Meeting ID is defined.
Ponadto wdrażamy autorskie programy edukacyjne we własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizujemy projekty w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski. Fundacja Kreatywnej Edukacji prowadzi placówki edukacyjne: Opiekuna Dziennego, Niepubliczne Przedszkole Perpetuum Mobile oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową Perpetuum Mobile. Ponadto realizuje projekty krajowe i międzynarodowe: „Improwizuj, twórz i tańcz z młodzieżą pełno i niepełnosprawną”, „Stymulowanie wcześniaków muzyką” .  czy międzynarodowe wizyty studyjne w Niemczech, Włoszech, czy Norwegii oraz Finlandii. Fundacja prowadzi działalność koncertową, szkoleniową i wydawniczą, a także strażniczą i promującą formy partycypacji społecznej. Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania “Dwie Rzeki”, Sieci NGO oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Fundacja Kreatywnej Edukacji otrzymała  certyfikat “Organizacja Sprawdzona”, który jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

Podoba Ci się?

Kliknij na gwiazdkę, aby dodać ocenę

Średnia ocena 0 / 5. Ilość oddanych głosów 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która wystawi ocenę.

Ponieważ uważasz, że ten post był przydatny...

Śledź nas w mediach społecznościowych!