Dobro czyni się po cichu.

Ekonomia społeczna jest kobietą, nie przypuszczałam, że aż tak skromną. Kiedy Ikonę Ekonomii Społecznej w naszym regionie Ewę Kwiesielewicz – Szyszkę zapytaliśmy o źródło aktywności społecznej odpowiedziała –  To zasługa mojej mamy, która cale życie pomagała innym i uczyła tego nas. Ekonomia społeczna nieodparcie kojarzy się z czynieniem dobra. A dobro czyni się po cichu,…

Ekonomia społeczna jest kobietą.

Supermenki Moje pierwsze spotkanie z ekonomią społeczną ma postać Kobiety. Mądrej, energicznej, idealistki. Byłam zachwycona, a przede wszystkim zadziwiona. Czy to możliwe, że w tym pędzącym za zyskiem i sukcesem świecie, są jeszcze  ludzie, którzy chcą zrobić coś dla innych? Oczywiście, że tak! Ale to wyjątki. Pomaganie akcyjne, zbiórki dla potrzebujących jeszcze nas na szczęście…