Fundacja Brikolaż

Fundacja Brikolaż

Fundacja Brikolaż Organizujemy świetlicę dla dzieci z Ukrainy, mogą w niej brać udział też polskie dzieci. W ramach świetlicy dzieci mają kino z bajkami i filmami ukraińskimi, ogniska, ping ponga, zabawy sportowe, zabawy muzyczne, karaoke i inne. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe, z którego pokryjemy np. paliwo i wynagrodzenia dla pracowników świetlicy. Korzystamy ze sprzętu prywatnego (rzutnik,…