Ekonomia Społeczna jest Kobietą: Kobieta przedsiębiorcza Kobieta aktywna Aktywistka Kobieta wrażliwa Niezależna

Zaczynamy prezentację sylwetek Kobiet Ekonomii Społecznej

„Nic samo się nie robi” kobiece spojrzenie na ekonomię społeczną.

Mamy przyjemność przedstawić listę 32 Pań, które zostały zgłoszone do Plebiscytu Kobiety Ekonomii Społecznej i każdego dnia udowadniają światu, że ekonomia społeczna jest kobietą. Po analizie otrzymanego materiału, zapoznaniu się z sylwetkami i osiągnięciami Kandydatek postanowiliśmy pokazać WSZYSTKIE zgłoszone panie, które angażują się w budowanie społecznego biznesu. Dzięki poświęceniu i wytrwałości, talentowi i przedsiębiorczości osiągają sukces i pomagają innym, nie tak odważnym jak one, odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Dzisiaj publikujemy listę w kolejności alfabetycznej a przez kolejne tygodnie dokonamy prezentacji sylwetek poszczególnych Kobiet Sukcesu. Liczba ta była większa ale nie wszystkie Panie wyraziły zgodę na udział w Plebiscycie – szanujemy ich decyzję i liczymy, że odważą się w przyszłym roku.

Wywiady z naszymi laureatkami udostępniane będą na Platformie Virtual-expo a promowane na Facebooku. Namawiamy bowiem podmioty ekonomii społecznej do aktywności w mediach społecznościowych. Wiele organizacji wciąż jeszcze nie docenia roli, jaką we współczesnym świecie pełni Internet, jak ważny jest, gdy trzeba dotrzeć do klienta.

Plebiscyt jest znakomitą okazją do promocji i popularyzacji ekonomii społecznej dlatego już dzisiaj zapraszamy na następna edycję.

   1. Ewelina Brodzińska – Prezeska Spółdzielni Socjalnej „Empatia” w Włocławku,
   2. Anna Bugalska – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
   3. Małgorzata Ciechanowska-Florczyk – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia „Widzących Więcej” w Mogilnie,
   4. Karolina Cyran – Juraszek – Trenerka i konsultantka NGO zajmujących się rozwojem ekonomii społecznej,
   5. Agnieszka Dejna – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Dalba” w Pucku,
   6. Beata Drewienkowska – Prezeska Spółdzielni Socjalnej B2B w Lublinie,
   7. Anna Hoffman – Prezeska Spółdzielni Socjalnej „Na piątkę” w Grodzisku Wielkopolskim,
   8. Beata Głowacka – Prezeska Zarządu Fundacji Ekoprzyjazna w Koronowie,
   9. Karolina Jarosz – Animatorka Rozwoju Lokalnego w Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jędrzejowie,
   10. Wioletta Kardas – Dyrektorka Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach,
   11. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu Świeckiego,
   12. Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek,
   13. Urszula Kozik – Kierowniczka Przedsiębiorstwa Społecznego działającego przy Stowarzyszeniu dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” w Skrzynnie,
   14. Małgorzata Krajęta-Szagun – Prezeska ALLE AKADEMIA Spółdzielni Socjalnej w Płocku,
   15. Ewa Kwiesielewicz- Szyszka – Prezeska Stowarzyszenia TŁOK, Kierowniczka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu,
   16. Karolina Lachowicz – Prezeska Zarządu Fundacja Kreatywnych Innowacji w Radomiu,
   17. Agnieszka Lange – Olszewska – Prezeska Zarządu Fundacji ProOmnis w Bydgoszczy,
   18. Agnieszka Lewonowska – Banach – Dyrektorka Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” w Krakowie,
   19. Katarzyna Maciechowska – Prezeska Spółdzielni Socjalnej „Polifonia Project” w Rzeszowie,
   20. Małgorzata Modrak-Potapowicz – Prezeska Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” w Pile,
   21. Dorota Pędziwiatr – Przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach, Przewodnicząca Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
   22. Jowita Pietrak – Menadżerka Pierogarnii u Aniołów prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej,
   23. Ilona Pietrzak – Wiceprezeska Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi, Menadżer Centrum KLUCZ – Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
   24. Dorota Piotrowska – Prezeska Spółdzielni Socjalnej Arka w Gostyniu i Małgorzata Pospieszyńska – Wiceprezeska Spółdzielni Socjalnej Arka w Gostyniu, 
   25. Ewa Roman – Prezeska Spółdzielni Socjalnej „Wspólny sukces” w Wągrowcu,
   26. Agnieszka Sekulska – Prezeska Stowarzyszenia KAS Kombinat Aktywności Społecznej w Radomiu, animatorka w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej,
   27. Barbara Siorek –  Prezeska Fundacji Miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego w Ropczycach,
   28. Natalia Sitek – Prezeska Fundacji „Podaruj Miłość” w Boguchwale,
   29. Monika Urbańska – Prezeska Fundacji „Taki Dom” w Pabianicach,
   30. Justyna Wesołowska – Prezeska Fundacji Artystycznej GA MON w Tarnobrzegu,
   31. Karolina Wilamowska – Prawniczka, doradczyni w Kujawsko – Pałuckim Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu.

Zaczynamy prezentację sylwetek Kobiet Ekonomii Społecznej

Podsumowanie naszego plebiscytu planujemy na koniec lipca. Ale już dziś dajemy namiastkę tego, co za miesiąc będziemy regularnie prezentować. Mianowicie sylwetki wyjątkowych kobiet, które dzięki swojej pracy, pasji i zaangażowaniu wspierają i promują ideę ekonomii społecznej. Pomagają innym odnaleźć się w społeczeństwie. Co je motywuje do tego działania?

Kobiety Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna jest kobietą, bo to one w większości stoją za sukcesem przedsiębiorstw społecznych. Prezeski, Dyrektorki, Doradczynie, Trenerki, Animatorki, całe rzesze Kobiet, które codziennie z dużym zaangażowaniem wspierają rozwój ekonomii społecznej. Dlatego MY, zespół Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prawdopodobnie jedyny w kraju, który tworzą same kobiety, ogłaszamy plebiscyt:

Kobiety Ekonomii Społecznej.

Nasza idea

Celem plebiscytu jest pokazanie jak wiele wspaniałych Polek angażuje się w budowanie społecznego biznesu. Dzięki ciężkiej pracy i empatii, poświęceniu i wytrwałości, talentowi i przedsiębiorczości osiągają sukces i pomagają innym, nie tak odważnym jak one, odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Podkreślamy, naszym zamiarem jest nie ranking i rywalizacja, ale prezentacja tych wspaniałych kobiet.

Kobieta przedsiębiorcza

Dla społeczeństwa

Wrażliwość społeczna

Kim są Kobiety Ekonomii Społecznej?

To oczywiście Kobiety, które działają na rzecz ekonomii społecznej. Prowadzą przedsiębiorstwa społeczne, sprawują funkcję w samorządach, instytucjach. Tam wspierają i promują z dobrymi efektami idee ekonomii społecznej. To Kobiety w organizacjach pozarządowych prowadzących Ośrodki Wsparcia ES, które z zaangażowaniem walczą o każde nowe miejsce pracy dla osób defaworyzowanych na rynku. To Kobiety, które mają „żyłkę” do interesu ale i wrażliwość społeczną.

Dlaczego warto wziąć udział?

Lauretaki plebiscytu zostaną zaprezentowane w internecie na specjalnie w tym celu utworzonym wydarzeniu. Ich sylwetki będą promowane na portalach internetowych i w mediach. Przede wszystkim jednak zostaną przedstawione i udowodnią, że biznes z „ludzką twarzą”, w którym nie chodzi tylko o zysk, może dać satysfakcję. Tym samym staną się inspiracją dla innych kobiet. Chcemy Was Koleżanki docenić i podziękować. Może dzięki temu inne kobiety z Waszego otoczenia, które potrzebują wsparcia będą wiedziały do kogo zwrócić się o radę.

Patronat Honorowy nad Plebiscytem Kobiety Ekonomii Społecznej objęli:

Regulamin Plebiscytu Kobiety Ekonomii Społecznej 2022 r.:

I. Postanowienia wstępne

 1. Plebiscyt „Kobiet Ekonomii Społecznej” to prezentacja w mediach kobiet, które szczególnie wyróżniają się w obszarze ekonomii społecznej. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei ekonomii społecznej i aktywności kobiet w tworzeniu społecznego biznesu. Laureatki staną się przykładem i inspiracją dla innych w tej dziedzinie.
 2. Organizatorem Plebiscytu i prac Kapituły oraz właścicielem tytułu Plebiscyt Kobiet Ekonomii Społecznej jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka z siedzibą w Bydgoszczy (85-634), przy ul. Sułkowskiego 17.
 3. Kapituła Plebiscytu jest organem uprawnionym do wyboru laureatek. Kapitułę tworzą osoby, których wiedza na temat ekonomii społecznej pozwoli rzetelnie ocenić dokonania kandydatek.
 4. Zgłoszenia kandydatek przyjmuje Biuro Organizatora Plebiscytu na podstawie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.virtual-expo.pl zakładka Wydarzenia: Plebiscyt Kobiety Ekonomii Społecznej.

II. Tryb i procedura zgłaszania kandydatek

 1. Kandydatki są zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.
 2. Uczestniczki plebiscytu zawodowo lub społecznie aktywnie działają na rzecz ekonomii społecznej co najmniej od dwóch lat, np. prowadzą przedsiębiorstwa społeczne lub ich firma/ samorząd wspiera/ współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej. Działają na rzecz ekonomii społecznej poprzez uczestniczenie w tworzeniu prawa przyjaznego ekonomii społecznej, mają osiągnięcia w wspieraniu lub tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, itp.
 3. Zgłaszający musi uzasadnić swoją nominację opisując dotychczasowe osiągnięcia społeczne i zawodowe w obszarze ekonomii społecznej kandydatki. Działania na rzecz kobiet będą dodatkowym atutem.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest wyrażenie przez Kandydatkę pisemnej zgody na udział w plebiscycie, zgody na udzielenie wywiadu przedstawicielowi Biura Organizatora Plebiscytu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych i elektronicznych, w tym przede wszystkim na portalu Virtual- expo, OWES i stronach patronów Plebiscytu. Arkusz, na którym kandydatka może wyrazić zgodę na udział w plebiscycie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Organizator plebiscytu jest administratorem danych osobowych osób biorących w nim udział. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją plebiscytu zawarte są w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Formalne zgłoszenia kandydatek odbywają się poprzez dostarczenie do Biura Organizacyjnego plebiscytu wypełnionego formularza pod adresem https://virtual-expo.pl/formularz-rejestracji-ekonomia-spoleczna-jest-kobieta/ .
 7. Na zgłoszenia czekamy do 20.05.2022 roku.
 8. Kapituła zaprezentuje laureatki plebiscytu do 30.07.2022 roku.

Załączniki do pobrania: