Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. założono 24.05.1999 roku z woli kilkunastu osób, którym „chciało się chcieć robić coś więcej dla innych”. Przez te prawie 23 minione lata działalności przybyło celów, zadań i placówek. W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (NPDN), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Wolontariat Europejski, Klub Młodych Twórców (KMT), Grupy zabawowe,…

Fundacja Sztukateria

S Z T U K A · T E R I A to nowa fundacja założona przez Katarzynę Małkiewicz i Sandrę Rabczewską, z siedzibą przy Marcinkowskiego 22, zajmująca się promocją sztuki współczesnej w Bydgoszczy. To aktywny ośrodek, stanowiący miejsce powstawania i ekspozycji dzieł artystycznych, a także dyskusji i konfrontacji poglądów. Na co dzień budynek skupia…

ZAZ Białe Błota

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach

Zakład Aktywności Zawodowej „OSiR” w Białych Błotach od 01.01.2011r. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką gminy Białe Błota. Jest placówką, której ustawowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia 30 osób niepełnosprawnych. ZAZ jest zaliczany do sektora podmiotów ekonomii społecznej. Jego zadaniem jest specyficzna działalność gospodarcza, w której instrumenty rynkowe są…

Wise People

Wise People

Wise People, to ludzkie oblicze produktów cyfrowych Produkty cyfrowe powstają dla pożytku ludzkości, dlatego w Wise People dbamy o to, żeby zachowały ludzkie oblicze. Mają być dopracowane graficznie i przyjemne w użytkowaniu dla zamawiającego i dla odbiorcy końcowego. Aby tak było, opracowaliśmy własny proces kreatywny oparty o metodologię Design Thinking, który pozwala nam dogłębnie poznać…

Darbusz

DARBUSZ sp. z o.o.

Sklep internetowy z rękodziełem wytwarzanym przez artystów rzemieślników reprezentujących Przedsiębiorczość Społeczną czy malutkie firmy rodzinne oraz w ramach DARBUSZ – produkcja własna (także z surowców wtórnych, jeśli to możliwe naturalnych). Kierujemy się zasadą Zero Waste przy tworzeniu naszych produktów często nadając przedmiotom drugie życie a we współpracy z dostawcami – Fair Trade – dla nas…

Brajl Media druk w brajlu

BRAJL MEDIA sp. z o.o.

Jesteśmy zespołem osób w większości z dysfunkcją wzroku, który działa na rzecz niewidomych i słabowidzących, żeby ułatwić im dostęp do informacji i przełamywanie barier w pełnoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym. BRAJL MEDIA to spółka non-profit. Cały zysk jest przeznaczany na wzmocnienie potencjału własnego od rozwoju kompetencji pracowników, tworzenie nowych stanowisk pracy po rozbudowę parku maszynowego…

Pro Social fotografia i marketing

Pro Social Sp. z o.o.

Pro Social Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach z szeroko pojętego marketingu oraz fotografii. Posiadamy profesjonalne studio fotograficzne wyposażone w najwyższej jakości sprzęt. Marketing: realizujemy reklamy tradycyjne, wizualne oraz te w social mediach. Naszych klientów obsługujemy kompleksowo. Od zbudowania i wdrożenia strony www, zbudowania i uruchomienia stron w mediach społecznościowych, po prowadzenie tychże i…

Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka

Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka

Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka powstało w 2001 roku z inicjatywy Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy Krzysztofa Jankowskiego oraz aspiranta Roberta Lubranta – specjalisty ds. nieletnich, patologii społecznych i prewencji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy (obecnie emeryt i prezes stowarzyszenia). Założycielami stowarzyszenia byli: pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci. Swoją działalność rozpoczęliśmy od organizacji Punktu konsultacyjnego…

Fundacja Ekoprzyjazna

Fundacja Ekoprzyjazna

Fundacja Ekoprzyjazna powstała w 2020r z inicjatywy osób pracujących i zarządzających podmiotami ekonomii społecznej, organizacji NGO oraz biznesu. Jako organizacja, która powstała z myślą o ekologii, ale też działająca na niwie społecznej, a zarazem poszukująca stabilnego modelu finansowania dla realizowania swoich wszystkich celów statutowych, po dokonaniu głębokiej analizy rynku oraz uwarunkowań formalno– prawnych Fundacja zdecydowała…

toyota yaris instruktor

Instruktor sp. z o.o. non profit

Działania Spółki ,,Instruktor sp. z o.o. non profit’’ zawierają się w katalogu: aktywizacji społecznej osób zagrożonych, wykluczeniem społecznym i zawodowym. W szczególności koncentrują się na działaniach z osobami w wieku 50+. Prowadzona działalność została poprzedzona przeprowadzoną diagnozą, iż jest to grupa szczególnie narażona na wykluczenie. Z jednej strony są to osoby bardzo aktywne, które mają…