Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Gineka

Facebook Stowarzyszenie GINEKA działa na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przyczynia się do rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. Prowadząc od 2009 roku Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KPOWES) w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Nasze cele realizujemy poprzez szeroko rozumiane wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PES – wszystkie organizacje pozarządowe, warsztaty…