Dobro czyni się po cichu.

Ekonomia społeczna jest kobietą, nie przypuszczałam, że aż tak skromną. Kiedy Ikonę Ekonomii Społecznej w naszym regionie Ewę Kwiesielewicz – Szyszkę zapytaliśmy o źródło aktywności społecznej odpowiedziała –  To zasługa mojej mamy, która cale życie pomagała innym i uczyła tego nas. Ekonomia społeczna nieodparcie kojarzy się z czynieniem dobra. A dobro czyni się po cichu,…